vzw | leden


 

 

Componisten promoten Aalst muzikaal

 

 

Het Componistenplatform Aalst is een typisch product van de stad Aalst. Het project heeft immers tot doel in een open en creatieve geest kansen te bieden, het muzikaal erfgoed van onze stad te promoten en tegelijk boeiend en origineel uit de hoek komen.

 

De drijfveer voor de oprichting van het Componistenplatform Aalst is een artistiek project te ontwikkelen dat een zo groot mogelijk puliek bereikt. Daartoe zullen samenwerkingsverbanden gecreëerd worden die de amateurkunsten in onze stad mee in het daglicht stellen.

 

Uw verwachtingen zijn wellicht hooggespannen, maar dat zijn de onze ook. Aalst heeft een voedzame bodem wat creativiteit betreft. We zijn er dan ook van overtuigd dat het Componistenplatform Aalst een spraakmakende toekomst tegemoet gaat.

 

 

 

Gracienne Van Nieuwenborgh

Cultuurschepen

 

 

Het Componistenplatform wordt gesteund door Denderend Aalst.

 

 


 

 

Doel en structuur van het Componistenplatform Aalst

 

In het najaar 2004 werd de vereniging Componistenplatform Aalst opgericht.

Een aantal enthousiastelingen die professioneel en op diverse manieren allen iets te maken hebben met muziekcompositie of muziek in het algemeen, voelden de noodzaak om projecten te ontwikkelen of te stimuleren die verband houden met eigentijdse muziekcompositie en muzikaal erfgoed.

 

Stijl- of genregrenzen worden niet afgebakend. Het is immers de bedoeling van het Componistenplatform Aalst in een focus van 360 graden initiatieven te organiseren, op te starten of aan te zwengelen. In deze breeddenkende visie neemt de artistieke kwaliteit als onvoorwaardelijke norm haar verantwoordelijkheid.

 

Het Componistenplatform Aalst werd georganiseerd in een bestuur van werkende leden en een algemene vergadering. Mevrouw Gracienne Van Nieuwenborgh, cultuurschepen van de stad Aalst, vertrouwt het bestuur de opdracht toe op een open en creatieve manier de ambitie van het Componistenplatform Aalst vorm te geven en waar te maken.

 

Peter Thomas

Directeur v.d. Academie voor Podiumkunsten

 

 


 

 

Componistenplatform Aalst.

Een vernieuwend initiatief binnen het lokaal cultuurbeleid.

 

 

Een componistenplatform voor de stad Aalst. Is dit een late (of vroege) carnavalsmop? En waarom een ,,platform’’? Waarom niet gewoon een ,,stadscomponist’’ - zoals sommige andere steden ons voorgingen - of een ,,componistencollectief’’?

 

Het hele verhaal begint in de zomer van 2003. Dan keurt de Aalsterse gemeenteraad het cultuurbeleidsplan van de stad Aalst goed. Dat plan is een verplichting, opgelegd door de Vlaamse minister van Cultuur, aan alle gemeenten die besluiten in te stappen in het decreet lokaal cultuurbeleid. Dat decreet biedt mogelijkheden om middelen voor lokale socio-culturele verenigingen en vernieuwende cultuurinitiatieven binnen te halen. Bruisend Aalst wilde daar dus zeker bij zijn. Van haar kant moet de gemeente werk maken van een creatief en gedragen cultuurbeleid. Daartoe dienen doelstellingen geformuleerd, instrumenten gezocht, resultaatsindicatoren vooropgesteld en een cultuurbeleidsplan opgemaakt én goedgekeurd door een zo breed mogelijke basis. Aalst doorliep het hele planningproces en besloot vooral kansen te bieden. Aan diverse actoren die vandaag al op het lokale cultuurveld actief zijn, maar ook aan nog schuchtere nieuwkomers en creatieve dromers. Want alleen wie risico durft te nemen slaat de weg van de vernieuwing in.

 

Met de oprichting van het componistenplatform combineert Aalst ervaring, vernieuwing en durf. En dat sluit helemaal aan bij de visie op cultuur en cultuurbeleid zoals die in het cultuurbeleidsplan wordt beschreven.

 

Een letterlijke greep uit de doelstellingen:

De Aalstenaar ervaart zijn stad als een uitnodigende en stimulerende plek voor vernieuwende en bijzondere projecten.

Het stedelijk cultuurbeleid brengt het aanbod dichter bij de mensen.

Het patrimonium op het grondgebied van de stad en haar deelgemeenten staat als wervende blikvanger opnieuw in de schijnwerpers.

De beiaard in het oudste schepenhuis der Nederlanden wordt onder de aandacht gebracht.

Respect voor het erfgoed – de beiaard en het schepenhuis, maar ook de schrifturen van talloze Aalsterse componisten uit het verleden – vormt een van de grondslagen in het ontstaan van het platform. Op die manier raakt het platform verankerd in een bestaande traditie.

 

Door de inbreng van nieuwe media, een hedendaagse visie op componeren, maar vooral door de volstrekt open organisatie van het platform, krijgt de vernieuwing alle kansen. En daar is natuurlijk lef voor nodig. Het is niet evident om – zoals de eerste compositieopdracht van het platform verkoos – een beiaard aan een elektrische gitaar te koppelen. Nog minder om een metalen constructie naast een wereldwijd gerespecteerd monument te plaatsen voor de uitvoering ervan. De meerwaarde ligt in de confrontatie, in de uitnodiging om heel even anders te kijken, anders te luisteren en misschien daardoor de artistieke waarde te ervaren. Want ook dat heeft het platform voor ogen: een maximale toegankelijkheid. Daarom werd voor de eerste uitvoering een druk moment in het stadscentrum uitgekozen. Omdat ook de toevallige passant, of de bezoeker met een totaal ander doel voor ogen, het muziekstuk aangeboden zou krijgen. Bewust of onbewust mee zou bijdragen tot de sfeer op de plaats van uitvoering, tot de interpretatie van het werk. Dichter kan je het aanbod bezwaarlijk bij de mensen brengen, ook al een doelstelling uit het hoger genoemde beleidsplan.

 

De oprichting van het Componistenplatform Aalst is een spraakmakend voorbeeld van de omzetting van theorie – het plan - in een verrassende praktijk.

Het Componistenplatform Aalst is alleszins klaar voor verdere actie.

 

Hilde De Brandt.

Cultuurbeleidscoördinator

 

 


 

 

Leden

 

 

 

 

DENECKERE Tom, 2800 Mechelen, Bethaniënstraat 47

NIJS Karel, 9300 Aalst, Denderstraat 33

THOMAS Peter, 9340 Lede, Vrijdagmarkt 4

UVIN Koen, 9450 Haaltert, Droeskouterstraat 14

VAN INGELGEM Kristiaan, 9300 Aalst, Arbeidstraat 21

VAN INGELGEM Maarten, Aalst, Arbeidstraat 23

 

Raad van Bestuur :

 

Voorzitter: THOMAS Peter

Ondervoorzitter: NN

Secretaris: VAN INGELGEM Maarten

Schatbewaarder: DENECKERE Tom